REKLÁMACIE A VÝMENA/VRÁTENIE TOVARU

Výmena tovaru alebo peňazí

Máte možnosť vrátiť zakúpený produkt do 14 dní od zakúpenia spolu prostredníctvom vypovedania zmluvy a tiež máte právo produkt vymeniť alebo požadovať späť zaplatené peniaze. Rezervujeme si právo produkt nevymeniť ak sa medzičasom produkt vypredá, v takomto prípade vám vrátime peniaze.

Produkt ktorý si prajete vrátiť alebo vymeniť musí byť nepoškodený. Produkt musí byť vrátený v originálnom a nepoškodenom balení s pribaleným príslušenstvom. Inak podané reklamácie budú odmietnuté alebo vybavené len sčasti.

K produktu musí byť priložený formulár sťažnosti a vytlačená faktúra ktorú ste dostali emailom pri zakúpení.

REKLAMAČNÝ FORMULÁR

Produkt musí byť odoslaný na nasledujúcu adresu: Enefis d.o.o.; Ljubljanska cesta 45; 1241 Kamnik; Slovinsko.

Navrátený tovar bude preskúmaný a v prípade dodržania vyššie uvedených inštrukcií vám budú peniaze navrátené do 14 dní od prevzatia produktu. Kvôli nákladom na administratívu a manipuláciu vzniknutým pri vracaní vám bude účtovaný poplatok 3.99€, ktorý vám bude odčítaný z vrátenej sumy. Nepreberáme zásielky na dobierku.

V prípade že zásielka vráteného produktu neobsahuje požadované dokumenty (vyplnený formulár sťažnosti a faktúru), vaša reklamácia nebude spracovaná.

V prípade že do 14 dní od dátumu v ktorom sme prevzali zásielku neobdržíte spätnú zásielku, je možné situáciu vyriešiť vrátením peňazí alebo náhradou ak to nie je možné.

Reklamácia bude vyriešená do 14 dní od prevzatia zásielky so sťažnosťou.

Reklamácia

V prípade že váš elektronický produkt nefunguje správne, môžete požiadať o vrátenie v rámci záruky. Na všetky elektronické zariadenia v ponuke sa vzťahuje 12 mesačná záruka, ktorá oprávňuje k reklamácii.

Žiadosť o reklamáciu nie je platná v prípade:

  • fyzického poškodenia,
  • poškodenia nadmerným používaním,
  • poškodenia spôsobeného nesprávneho, neadekvátneho alebo nedbalého zaobchádzania s produktom.

Proces reklamácie vyžaduje aby bol k žiadosti pripojený vyplnený a vytlačený reklamačný formulár a vytlačená faktúra, ktorú ste obdržali pri kúpe emailom.

V prípade žiadosti o reklamáciu nám zašlite produkt na nasledujúcu adresu: Enefis d.o.o.; Ljubljanska cesta 45; 1241 Kamnik; Slovinsko.

Náklady na odoslanie sú účtované odosielateľovi. Neakceptujeme zásielky na dobierku.

V prípade že zásielka vráteného produktu neobsahuje požadované dokumenty (vyplnený formulár sťažnosti a faktúru), vaša reklamácia nebude spracovaná.

Reklamácia bude vyriešená do 14 dní od prevzatia zásielky so sťažnosťou. Odpoveď dostanete na váš kontaktný email.

REKLAMAČNÝ FORMULÁR