Ogólne warunki handlowe sklepu internetowego ultra-shop.eu/sk.sk, którego właścicielem jest słoweńska firma Enefis d.o.o. d.o.o są przygotowane zgodnie z ustawą o ochronie konsumentów (ZVPot), opartą na zaleceniu Izby Handlowej (GZS) i kodeksach międzynarodowych dla handlu elektronicznego.

Informacje o firmie

Enefis d.o.o

Ljubljanska cesta 45

1241 Kamnik

Słowenia

Sklep internetowy ultra-shop.eu/sk.sk (zwany dalej „ultra-shop.eu/sk” lub „sklep internetowy”) jest obsługiwany przez słoweńską firmę Enefis d.o.o. (zwany dalej „Sprzedawcą”). Po rejestracji w ultra-shop.eu/sk.sk odwiedzający otrzymuje nazwę użytkownika identyczną z jego adresem e-mail i hasłem. Nazwa użytkownika i hasło są jasno zdefiniowane. Ułatwia to kupującym kupowanie, a Sprzedawca zapewnia, że dane są w pełni chronione i używane zgodnie z warunkami, z którymi zgadza się (potencjalny) nabywca. Ogólne warunki opisują działanie ultra-shop.eu/en, prawa użytkownika i relacje biznesowe między Sprzedawcą a klientem.

Dostępność informacji

(podsumowanie słoweńskiego ustawodawstwa)

Sprzedawca zobowiązuje się zawsze przekazywać Klientowi następujące informacje:

 1. a) tożsamość przedsiębiorstwa (nazwa i miejsce prowadzenia działalności, numer identyfikacyjny)
 2. (b) informacje kontaktowe, umożliwiające użytkownikowi szybkie i sprawne komunikowanie się
 3. c) główne cechy towarów lub usług (w tym usługi posprzedażne i gwarancje)
 4. (d) dostępność produktów (każdy produkt lub usługa oferowana na miejscu powinna być dostępna w rozsądnym terminie), (e) sposób dostawy towarów lub usług, wdrożenie i (metoda, miejsce i data dostawy)

(F) wszystkie ceny muszą być jasno i jednoznacznie zdefiniowane i jasne, czy zawierają podatki i koszty transportu

 1. (g) sposób płatności i dostawy
 2. (h) oferty czasowe
 3. (i) okres, w którym umowa może zostać cofnięta, oraz warunki odstąpienia; również, ile kupujący jest wart zwrotu produktu
 4. (j) wyjaśnienie procesu odwoławczego, w tym wszelkie dane kontaktowe lub dane kontaktowe klienta.

Oferowane towary

Produkty w ultra-shop.eu/en są często aktualizowane. Jeśli produkty nie są dostępne, jest to powiedziane.

Metody płatności

Wysyłka jest bezpłatna przy każdym zakupie. W przypadku płatności za pobraniem pobierana jest opłata – prowizja za usługę dostawy.

Metody płatności:

 • na życzenie za pośrednictwem słowackiego przelewu bankowego do Enefis d.o.o;
  • gotówka przy odbiorze;
  • z Visa, Mastercard lub PayPal.

Uwaga: te warunki i ceny obowiązują tylko w przypadku dostawy na terytorium Republiki Słowackiej.

Umowa zakupu jest zapisywana elektronicznie na serwerze Sprzedawcy, klient automatycznie otrzyma fakturę na adres e-mail po potwierdzeniu zakupu.

Ceny

Ceny zawierają 20% VAT. Obowiązują ceny podane w momencie zawarcia umowy i są ważne z góry. Ceny obowiązują w przypadku płatności powyższymi metodami płatności, w powyższych warunkach. Umowa zakupu pomiędzy Sprzedawcą a Klientem zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia przez Sprzedawcę zamówienia (Klient otrzymuje e-mail z Potwierdzeniem Zamówienia). Od tego momentu wszystkie ceny i inne warunki są stałe i dotyczą Sprzedawcy i Klienta.

Wszystkie oferty specjalne są ważne do określonej daty lub do wyczerpania zapasów.

REZYGNACJA Z ZAMÓWIONEGO TOWARU

Zgodnie z § 7 ust. 1 a. 102/2014 Z.z. w sprawie ochrony konsumenta przy sprzedaży towarów lub usług na podstawie umowy zawieranej na odległość lub umowy zawartej poza lokalem sprzedawcy, konsument ma prawo do odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni od otrzymania towarów.

Klient jest zobowiązany do zwrotu towaru w ciągu 14 dni od powiadomienia o odstąpieniu. Konsument zwraca towary do:

Enefis d.o.o., Ljubljanska cesta 45, 1241 Kamnik

Po otrzymaniu towarów sprzedawca zwraca wartość zakupionych towarów. Koszt zwrotu towaru ponosi klient. Nie przyjmujemy płatności za pobraniem.

Zwracając towar konsument musi potwierdzić dane osobowe podane w zamówieniu oraz numer konta bankowego, na które chce otrzymać zwrot. Zwrot zostanie dokonany w ciągu 30 dni od otrzymania paczki na adres firmy. Koszty wysyłki nie podlegają zwrotowi. Klient jest zobowiązany do powiadomienia na adres e-mail info@ultra-shop.eu w ciągu 14 dni o zamiarze zamiaru zwrotu zakupionego towaru i do wysłania towaru na podany adres w ciągu 14 dni. Jeśli klient tego nie zrobi, niestety traci prawo do zwrotu pieniędzy.

Polityka prywatności

Sprzedawca zobowiązuje się do długoterminowej ochrony danych osobowych użytkowników. Sprzedawca będzie przetwarzał dane osobowe wyłącznie w celu realizacji Umowy (wysyłanie materiałów informacyjnych, ofert, faktur) oraz w celu dalszej niezbędnej komunikacji. W żadnym przypadku dane użytkownika nie będą przekazywane osobom nieupoważnionym. Użytkownik jest również odpowiedzialny za ochronę danych osobowych w sposób zapewniający bezpieczeństwo swojej nazwy użytkownika i hasła.

Komunikacja

Sprzedawca kontaktuje się z użytkownikiem tylko za pomocą środków komunikacji zdalnej, jeśli użytkownik nie wyraził wyraźnego sprzeciwu. Biuletyn elektroniczny i/lub wiadomość tekstowa będą zawierać następujące elementy: – wyraźnie i jednoznacznie oznaczenie jako reklama – nadawca będzie wyraźnie widoczny – różne kampanie, promocje i inne materiały marketingowe będą oznaczone jako takie. Warunki uczestnictwa w nich będą również jasno określone – sposób rezygnacji z otrzymywania komunikatów reklamowych będzie wyraźnie przedstawiony – jeśli nie chcesz otrzymywać powiadomienia o reklamie, Sprzedawca będzie to respektował.

INFORMACJA PRAWNA

Sklep internetowy ultra-shop.eu/en oraz wszystkie dane w nim zawarte, zdjęcia produktów, elementy graficzne i ilustracje na tej stronie są chronione prawem autorskim i nie mogą być powielane ani wykorzystywane bez uprzedniej pisemnej zgody. Marka i logo ultra-shop.eu/en są własnością Enefis d.o.o.

Skargi i spory

Sprzedawca przestrzega obowiązujących przepisów dotyczących ochrony konsumentów. Usługodawca stara się stworzyć skuteczny system rozpatrywania skarg i wyznacza osobę, która w razie problemów może kontaktować się telefonicznie lub e-mailem z kupującym, zgodnie ze swoimi zobowiązaniami. Odwołanie składa się na adres e-mail info@ultra-shop.eu. Procedura reklamacyjna jest poufna. W ciągu pięciu dni roboczych Sprzedawca potwierdza, że otrzymał skargę, informuje klienta o tym, ile czasu zajmie rozpatrzenie sprawy i infomuje o swoich działaniach. Sprzedawca jest świadomy, że kluczowym elementem sporu konsumenckiego, przynajmniej w odniesieniu do rozwiązania sprawy, jest jej asymetria między wartością ekonomiczną roszczenia, a kosztami poniesionymi w celu rozwiązania sporu. Jest to również poważna przeszkoda dla konsumenta, wstrzymująca go przed wszczęciem postępowania sądowego. W związku z tym Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby rozstrzygać wszelkie spory w drodze postępowania pojednawczego.

INFORMACJE I NEWSLETTERY

Użytkownik podczas rejestracji do newslettera zgadza się na otrzymywanie regularnie informacji o zmianach na stronie, nowych usługach i wydarzeniach podczas. Sprzedawca zobowiązuje się, że adres e-mail użytkownika nie zostanie w żaden sposób nadużyty ani przekazany stronie trzeciej. Użytkownik może zrezygnować z subskrypcji wiadomości e-mail w dowolnym momencie.

Zgadzam się, by właściciel sklepu internetowego wykorzystał zapisane dane do informowania mnie o ofertach specjalnych.

Klikając „Zakończ zakup”, wyrażam zgodę na potwierdzenie zamówienia oraz zobowiązuję się do opłacenia go oraz zgadzam się z Ogólnymi warunkami.

Prywatność i pliki cookie

Dane osobowe naszych użytkowników to kwestia, której poświęcamy szczególną uwagę i uwagę. Zapewnimy spełnienie wszystkich wymogów, ale wychodzimy też poza podstawowe wymogi ochrony, ponieważ jesteśmy świadomi wrażliwej natury tego obszaru.

Sklep internetowy ultra-shop.eu/en, Enefis d.o.o. jest zobowiązany do ochrony danych osobowych swoich użytkowników zgodnie z ustawą o ochronie danych (nr 122/2013 Z.z.).

Na potrzeby handlu ultra-shop.eu/sk.sk zbiera następujące dane użytkownika:

Sprzedawca oferuje, gromadzi, zarządza, przetwarza i przechowuje następujące dane użytkownika w celu świadczenia swoich usług:

 • imię i nazwisko;
 • adresy wysyłkowe;
 • nazwa firmy lub nazwa osoby prawnej (jeśli użytkownik jest osobą prawną);
 • numer podatkowy osoby prawnej (jeśli użytkownik jest osobą prawną);
 • adres e-mail (nazwa użytkownika);
 • hasło w postaci zaszyfrowanej;
 • kontaktowy numer telefonu;
 • kraj zamieszkania;
 • inne dane, które użytkownik dobrowolnie wprowadza do formularzy w sklepie internetowym;
 • Dodatkowe informacje, które użytkownik dobrowolnie dodaje do swojego profilu.

Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość, kompletność i aktualność danych dostarczonych przez użytkowników.

Ze względów bezpieczeństwa zbierane są również adresy IP, z których użytkownicy odwiedzają witrynę. Każdy użytkownik otrzymuje plik cookie, aby móc zidentyfikować i śledzić koszyk podczas odwiedzania strony. Na Twoim komputerze ultra-shop.eu/sk.sk może przechowywać także inne pliki cookie, takie jak: identyfikator użytkownika w postaci zaszyfrowanej (w celu identyfikacji użytkownika przy następnym zakupie), recenzje produktów (aby wiedzieć, które produkty już zostały ocenione) oraz pliki cookie Google Analytics (analiza ruchu w witrynie).

Wszystkie powyższe, z wyjątkiem plików cookie, są trwale przechowywane na serwerze ultra-shop.eu. Pliki cookie są przechowywane w pamięci serwera na czas wizyty i są czyszczone po godzinie bezczynności. Trwałe pliki cookie są przechowywane na komputerze użytkownika.

Operator ultra-shop.eu/sk.sk może wykorzystywać dane w anonimowym formularzu zbiorczym do celów analizy statystycznej. Ultra-shop.eu/en w żaden sposób nie udostępni danych o użytkownikach osobom nieupoważnionym. Firmie spedycyjnej (np. Slovak Post) przekazujemy jedynie nazwę użytkownika, adres dostawy, adres e-mail i numer telefonu, aby ułatwić kontakt. Będziemy kontaktować się z użytkownikami wyłącznie za pośrednictwem środków komunikacji jedynie jeśli użytkownik nie wyrazi sprzeciwu.

Wdrażanie polityki prywatności

Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych Sprzedawca zarządza danymi osobowe w ramach Polityki prywatności.

Wszystkie osoby zatrudnione przez Sprzedawcę, które mają dostęp do danych osobowych i innych danych użytkowników, są zaznajomione z Polityką prywatności i są zobowiązane do przestrzegania tych przepisów dotyczących poufności prywatności w odniesieniu do ochrony danych osobowych i innych. Obowiązek ochrony danych osobowych i innych jest nieograniczony, nawet po zakończeniu relacji z Kupującym.

Zarejestrowani użytkownicy mogą przestać korzystać ze sklepu internetowego w dowolnym momencie i mogą anulować rejestrację. Można to zrobić poprzez pisemne powiadomienie Sprzedawcy o anulowaniu rejestracji. Przed złożeniem deklaracji anulowania użytkownik musi wywiązać się wszystkich zobowiązań wynikających z zakupów dokonanych w sklepie internetowym. Sprzedawca będzie chronić prywatność danych osobowych i prywatności użytkowników Internetu zgodnie z Polityką prywatności, nawet jeśli rejestracja zostanie anulowana.

Ochrona dzieci

Wiadomości reklamowe będą wyraźnie oznakowane (biorąc pod uwagę wiek) i będą wyraźnie oddzielone od gier i konkursów. Każda komunikacja skierowana do dzieci będzie odpowiednia dla ich wieku i nie będzie wykorzystywać zaufania dzieci, braku doświadczenia ani poczucia lojalności. Sprzedawca nie może przyjmować zamówień od osoby, o której wie lub podejrzewa, że jest dzieckiem, bez wyraźnej zgody jego rodziców lub opiekunów.

Sprzedawca nie może przyjmować żadnych danych osobowych dotyczących dzieci bez wyraźnej zgody ich rodziców lub opiekunów. Podobnie sprzedawca nie może przekazywać informacji od dzieci osobom trzecim innym niż rodzice lub opiekunowie. Sprzedawca nie może oferować bezpłatnego dostępu do produktów lub usług, które szkodzą dzieciom.

Wyjątkowe ujawnianie danych osobowych

Informacje zbierane i przetwarzane przez ultra-shop.eu/sk.sk będą ujawniane tylko wtedy, gdy taki obowiązek będzie określony w przepisach prawa lub w dobrej wierze, że takie postępowanie jest konieczne do działania przed sądami lub innymi organami państwowymi oraz do ochrony i w uzasadnionym interesie ultra-shop.eu/en.

Prawo do informacji

Masz prawo do otrzymywania bezpłatnych informacji o swoich danych osobowych, jak również prawo do usunięcia tych informacji. Jeśli masz pytania dotyczące usuwania, przetwarzania lub wykorzystywania danych, skontaktuj się z nami pod adresem: info@ultra-shop.eu lub wyślij nam zapytanie pocztą.

Powiadomienia o statusie zamówienia: Zastrzegamy sobie prawo do poinformowania Cię, gdy zamówienie zostanie wysłane i gdy przesyłka nie zostanie odebrana przez 3-5 dni. Jeśli zamówienie nie zostanie odebrane dłużej niż 5 dni, zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się telefonicznie na podany numer telefonu w celu przypomnienia o odebraniu towaru.

Uwaga: po zalogowaniu Twoje imię i nazwisko, numer telefonu i adres e-mail będzie za zgodą użytkownika wykorzystywane do celów reklamowych do momentu rezygnacji z subskrypcji. Będziesz otrzymywać powiadomienia, jeśli przy składaniu zamówienia zostało zaznaczone specjalne pole, które potwierdza zapisanie się. Możesz otrzymywać wiadomości przez e-mail, SMS lub telefonicznie.

Wszystkie zdjęcia produktów są symboliczne i niekoniecznie wskazują na pełną charakterystykę produktu, mają jedynie charakter informacyjny!

W przypadku wprowadzenia adresu e-mail na Facebooku lub w formularzu na pierwszej stronie ultra-shop.eu/sk.sk, dzięki czemu otrzymasz kupon rabatowy na Twoje zamówienie, zachowamy Twój adres e-mail w celu informowania o ofertach specjalnych i działaniach sklepu internetowego ultra-shop.eu/sk. Możesz wypisać się z bazy danych Sprzedawcy w dowolnym momencie, wysyłając e-mail na adres info@ultra-shop.eu lub klikając link „Wypisz się” u dołu promocyjnych wiadomości e-mail.

Aby anulować subskrypcję promocyjnych wiadomości SMS odpowiedz na otrzymaną wiadomość SMS pisząc „Wypisz się” i usuń swój numer telefonu z bazy danych odbiorcy.

Prawo do informacji o wykorzystaniu danych osobowych przez Enefis d.o.o. jako zarządzającego danymi obejmuje:

 • Dostęp do danych osobowych i następujących informacji:
 • Cele przetwarzania
 • Rodzaje danych osobowych, użytkowników lub kategorii użytkowników, którym dane osobowe zostały lub zostaną udostępnione, w szczególności użytkowników w krajach trzecich lub organizacjach międzynarodowych,
 • Planowany okres przechowywania danych osobowych lub, jeśli nie jest to możliwe, kryteria stosowane do określenia tego okresu;
 • Istnienie automatycznego podejmowania decyzji, w tym profilowania.
 • •Powody, jak również znaczenie i przewidywane konsekwencje takiego przetwarzania dla jednostki.
 • Jedna (bezpłatna) kopia danych osobowych w określonym formacie (jeśli wniosek został przekazany za pomocą elektronicznych środków komunikacji i nie jest wymagany w inny sposób, kopia zostanie dostarczona w formie elektronicznej). W przypadku dodatkowych kopii operator może naliczyć rozsądną opłatę, uwzględniając koszty.
 • Poprawianie niedokładnych danych osobowych.
 • Ograniczenie przetwarzania:
 • Niezgodność danych osobowych w okresie, który pozwala operatorowi zweryfikować dokładność danych osobowych
 • Przetwarzanie jest nielegalne, dlatego zwracam się o usunięcie danych osobowych i zamiast tego wymagam ograniczenia ich wykorzystania
 • Zarządzający danymi osobowymi nie potrzebuje go do przetwarzania, ale potrzebuje go do egzekwowania lub obrony roszczeń prawnych.
 • Usunięcie wszystkich danych osobowych (prawo do zapomnienia) w przypadku spełnienia warunków określonych w ogólnej ustawie o ochronie danych, w szczególności w przypadku anulowania zgody na wykorzystanie danych osobowych
 • Wydawanie danych osobowych w uporządkowanej, powszechnie używanej i odczytywalnej formie z prawem do przekazania tych informacji innemu operatorowi, bez ograniczania praw pierwotnego administratora.
 • Zakończenie wykorzystywania danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego, w tym profilowania.
 • Zgoda wyłącznie na zautomatyzowane przetwarzaniu, w tym tworzenie profili o skutkach prawnych w stosunku do mnie lub podobnych, mających znaczący wpływ na mnie, jeśli spełnione są warunki określone w ustawie o ochronie prywatności.
 • Prawo do złożenia skargi przeciwko operatorowi, jeśli uważam, że przetwarzanie moich danych osobowych narusza ogólne przepisy dotyczące ochrony danych.

Proces wdrażania praw

Zdaję sobie sprawę, że wszystkie powyższe wymagania dotyczące wykonywania praw w zakresie danych osobowych można kierować na piśmie do administratora na adres info@ultra-shop.eu

Zdaję sobie sprawę, że ze względu na rzetelną identyfikację w przypadku korzystania z praw do danych osobowych, operator może poprosić mnie o dodatkowe informacje i może odmówić działania tylko wtedy, gdy udowodni, że nie może wiarygodnie mnie zidentyfikować.

Zdaję sobie sprawę, że na mój wniosek, w którym korzystam ze swoich praw w odniesieniu do powyższych danych osobowych, operator musi odpowiedzieć bez zbędnej zwłoki i nie później niż miesiąc po otrzymaniu wniosku.

Informacje o plikach cookie

Czym są pliki cookie i dlaczego są potrzebne?

Cookie to krótki tekst, który strona internetowa wysyła do Twojej przeglądarki podczas wizyty. W ten sposób witryna rozpoznaje Cię, zapamiętuje informacje o Twojej wizycie i zapewnia przyjemniejszą i łatwiejszą obsługę online. Korzystając z plików cookie, dostosowujemy treści na naszej stronie internetowej, zapamiętujemy Twoje preferencje i zapisujemy wizytę w naszym sklepie internetowym. Przeglądanie naszego sklepu internetowego z ciasteczkami jest wygodniejsze, szybsze i bardziej wydajne.

Ty decydujesz, czy włączyć pliki cookie na swoim urządzeniu. Możesz edytować i zmieniać ustawienia plików cookie w przeglądarce internetowej.

Wybierz ustawienia plików cookie z używanej przeglądarki.

 • Chrome
 • Firefox
 • Opera
 • Internet Explorer 9
 • Internet Explorer 7 i 8
 • Safari

Jeśli zmienisz lub usuniesz pliki cookie przeglądarki, zmienisz lub zaktualizujesz przeglądarkę lub urządzenie, może być konieczne ponowne wyłączenie plików cookie. Procedura zarządzania i usuwania plików cookie różni się w zależności od przeglądarki. Jeśli potrzebujesz pomocy, możesz uzyskać pomoc od użytkowników danej przeglądarki. Klikając tutaj możesz także wyłączyć śledzenie Google Analytics.

Pliki cookie używane na tej stronie.